Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Cuprins

Această Politică de confidențialitate descrie modul în care informațiile dvs. personale sunt colectate, utilizate și partajate atunci când vizitați sau faceți o achiziție de pe minemotions.com (Site).

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului minemotions.com.

Informații personale pe care le culegem

Când vizitați site-ul, colectăm automat anumite informații despre dispozitivul dvs., inclusiv informații despre browserul dvs. web, adresa IP, fusul orar și unele dintre modulele cookie care sunt instalate pe dispozitivul dvs. În plus, pe măsură ce navigați pe Site, colectăm informații despre paginile web individuale sau produsele pe care le vizualizați, ce site-uri web sau termenii de căutare v-au îndrumat către Site și informații despre modul în care interacționați cu Site-ul. Ne referim la aceste informații colectate automat ca Informații despre dispozitiv.

Colectăm informații despre dispozitiv utilizând următoarele tehnologii:

 • Cookies sunt fișiere de date care sunt plasate pe dispozitivul sau computerul dvs. și includ adesea un identificator unic anonim. Mai multe informații despre acest aspect sunt furnizate în Politica noastră de cookies
 • Fișierele jurnal urmăresc acțiunile care au loc pe Site și colectează date, inclusiv adresa dvs. IP, tipul de browser, furnizorul de servicii de internet, paginile de trimitere/ieșire și înregistrările de dată/oră
 • Web beacons, etichete și pixeli sunt fișiere electronice utilizate pentru a înregistra informații despre modul în care navigați pe Site

În plus, atunci când efectuați o achiziție sau încercați să efectuați o achiziție prin intermediul Site-ului, colectăm anumite informații de la dvs., inclusiv numele dvs., adresa de facturare, adresa de expediere, informațiile de plată (inclusiv adresa de e-mail și numărul de telefon ale numerelor de card de credit). Ne referim la aceste informații ca Informații despre comandă.

Când vorbim despre Informații personale în această Politică de confidențialitate, vorbim atât despre informații despre dispozitiv, cât și despre informații despre comandă.

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dvs. de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de minemotions.com, iar contul creat va fi șters automat.

Dacă sunteți vizitator al site-ului, minemotions.com va prelucra datele dvs. cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Scopurile și temeiurile prelucrării datelor

Dacă sunteți client al Site-ului, Minemotions prelucrează datele dvs. cu caracter personal astfel:

 • Pentru desfășurarea relației contractuale dintre dvs. și Minemotions, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dvs. asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc. Prelucrarea datelor dvs. în acest scop are la bază contractul încheiat între dvs. și Minemotions, definit conform Termeni și condiții. Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dvs. și Minemotions
 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Minemotions în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare. Prelucrarea datelor dvs. pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dvs. în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Minemotions de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului
 • Pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de către Minemotions, prin intermediul Site-ului

Prelucrarea datelor dvs. pentru acest scop are la bază consimțământul dvs., dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu sau de la baza formularelor de contact. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms/mesaj conținând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dvs. în acest scop nu va avea urmări negative pentru dvs..

 • În scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare al Site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățiri experienței oferite pe Site

Prelucrarea datelor dvs. pentru acest scop are la bază interesul legitim al Minemotions de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dvs..

 • Pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătății experiența dvs. oferită pe site

Prelucrarea datelor dvs. pentru acest scop are la bază interesul legitim al Minemotions de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dvs.

Cum utilizăm informațiile dvs. personale

Folosim informațiile despre comandă pe care le colectăm în general pentru a îndeplini orice comenzi plasate prin intermediul Site-ului (inclusiv procesarea informațiilor dvs. de plată, aranjarea expedierii și furnizarea de facturi și/sau confirmări de comandă). În plus, folosim aceste informații despre comandă pentru a:

 • Comunica cu dvs.
 • Verifica comenzile noastre pentru riscuri potențiale sau fraude
 • Vă oferim informații sau publicitate referitoare la produsele sau serviciile noastre, atunci când sunteți în conformitate cu preferințele pe care ni le-ați împărtășit

Folosim informațiile despre dispozitiv pe care le colectăm pentru a ne ajuta să detectăm potențialele riscuri și fraude (în special, adresa dvs. IP) și, mai general, pentru a îmbunătăți și optimiza site-ul nostru (de exemplu, prin generarea de analize despre modul în care clienții noștri navighează și interacționează cu Site-ul și pentru a evalua succesul campaniilor noastre de marketing și publicitate).

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Minemotions va prelucra datele dvs. cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dvs. pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina Minemotions (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 5 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, Minemotions va interpreta această acțiune ca opțiunea dvs. de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen.

Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dvs. cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate mai jos. În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Minemotions va înceta prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Minemotions pe baza consimțământului exprimat de către dvs. înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Minemotions poate dezvălui datele dvs. către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Minemotions în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului, ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • Pentru administrarea site-ului
 • In situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Minemotions prin intermediul Site-ului
 • Pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui
 • Pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor
 • Pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege
 • Atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Minemotions, conform celor descrise în prezentul document
 • Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Minemotions cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc.
 • Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Minemotions a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate
 • Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”) în situația în care
  • Acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate
  • În cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare
  • În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze
  • În cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
  • În cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale
  • Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Minemotions să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor în situația în care:
  • Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor
  • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
  • Persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate
 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către com către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege
 • Dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
  • În orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al com sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Minemotions poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
  • În orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă
 • Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar
Contact

Pentru orice întrebări, neclarități sau nelămuriri legate de Politica de confidențialitate, contactează-ne la adresa office@minemotions.com.

Acest document a fost actualizat ultima dată la 1 august 2023.
×